neplaninė remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje

neplaninė remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje
neplaninė remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Vietos veiklos grupės valdymo organo paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Nacionalinės mokėjimo agentūros Kontrolės departamento darbuotojų atliekama bandomosios integruotos strategijos vietos projekto paraiškos, prašymo skirti lėšų, vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos duomenų patikra vietoje įtarus, kad šios strategijos vietos projekto paraiškos teikėjo arba šio projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-570 „Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas strategijoms įgyvendinti pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Leader+ pobūdžio priemonė“ veiklos srities ,,Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 145-5297)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”